ประวัติ

LINE

นอกเหนือจาก​แอพพลิเคชั่น LINE สำหรับส่งข้อความอันเป็นธุรกิจพื้นฐานที่สำคัญ บริษัท LINE คอร์ปอเรชั่น ยังมีธุรกิจที่ครอบคุลุมถึงการพัฒนาและการให้บริการอีกหลากหลายที่คำนึงถึงการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร คอนเทนต์ เอนเตอร์เทนเมนท์ โฆษณา และธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Fintech AI และโดเมนอื่นๆ
ภายใต้​​พันธกิจ "Closing the Distance" LINE ยึดมั่นที่จะทำให้​ผู้ใช้งานทั่วโลก สามารถใกล้ชิดกันมากขึ้น ​​รับข้อมูลข่าวสารและใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ LINE ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

LINE+

LINE Plus Corp. ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2556 นับเป็นความภาคภูมิใจที่ LINE เต็มไปด้วยบุคลากรที่ยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรมเมอร์ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายและฝ่ายประชาสัมพันธ์ จากกว่า 50 เชื้อชาติที่มาร่วมทำงาน มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศให้กับ LINE ด้วยกัน