1. image's alternative text

    จุงโฮ ชิน ผู้ก่อตั้ง LINE ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)

    2019.03.30 Corporate Announcement

  2. image's alternative text

    แถลงการณ์จาก LINE คอร์ปอเรชั่น

    2019.03.05 Corporate Announcement

1