ประกาศสิ้นสุดการให้บริการและการคืนเงิน LINE Out

2023.05.31 LINE App

 

 

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

บริษัทจะคืนเงินในส่วนของคอลเครดิตที่ผู้ใช้ซื้อไว้ตามยอดคงเหลือคอลเครดิต ณ วันเวลาที่สิ้นสุดการให้บริการตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริการของเรามาโดยตลอด

 

คอลเครดิตที่สามารถขอคืนเงินได้จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

ประเภทของคอลเครดิตที่ขอคืนเงินได้

ยอดคงเหลือคอลเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้งานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

* การคืนเงินในส่วนของคอลเครดิตซึ่งเป็นการซื้อแบบจ่ายเงินล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินบทที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ใช้ LINE Out บนระบบปฏิบัติการ iOS ในประเทศญี่ปุ่น) จะดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินมาตรา 20 วรรค 1

* สำหรับแพ็กเกจ 30 วันซึ่งเป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อ ดังนั้นผู้ใช้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากได้ครบกำหนดตามระยะเวลาของแพคเกจแล้ว

 

บริษัทที่ดำเนินการคืนเงิน

บริษัทผู้ให้บริการ: LINE Plus Corporation

บริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินล่วงหน้า: LINE Corporation

 

* การคืนเงินคอลเครดิตเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง LINE Plus Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการ LINE Out กับ LINE Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกคอลเครดิต

 

วิธีขอคืนเงิน

 

* ผู้ใช้บัญชีประเทศญี่ปุ่น

1. บริษัทจะส่งข้อความผ่าน LINE ไปยังผู้ใช้ที่มียอดคงเหลือคอลเครดิตในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ในข้อความดังกล่าวจะที่มีลิงก์เพื่อไปยัง 払戻し申請フォーム (แบบฟอร์มขอคืนเงิน) โปรดกดลิงก์ในข้อความนั้น (https://lineout-refund.line.me/ ) แล้วเข้าสู่ระบบด้วย LINE ID ที่ใช้บริการ LINE Out

* ผู้ใช้ที่ไม่มียอดคงเหลือคอลเครดิตจะไม่ได้รับข้อความนี้

2. โปรดเช็คยอดคงเหลือคอลเครดิตที่ต้องการขอคืนเงิน จากนั้นกด "認証コード確認" (ดูรหัสยืนยัน)

3. คัดลอก "認証コード" (รหัสยืนยัน) ที่แสดงบนหน้าจอ แล้วกด "送金画面に移動" (ไปหน้าจอโอนเงิน)

4. ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการโอนเงิน จากนั้นใส่รหัสยืนยันที่คัดลอกไว้ แล้วกด "確認" (ตกลง)

5. ตรวจสอบข้อมูลของท่านที่แสดงบนหน้าจอ ถ้าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้วให้กด "登録" (ลงทะเบียน)

 

* ผู้ใช้บัญชีประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น

โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อในลิงก์แบบสอบถาม โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มขอคืนเงิน (https://contact-cc.line.me/)

 

ช่วงรับคำขอคืนเงิน

1 มิถุนายน 2566 - 31 สิงหาคม 2566

* ผู้ใช้ต้องส่งคำขอคืนเงินภายในช่วงรับคำขอ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

หมายเหตุสำหรับขั้นตอนการขอคืนเงิน

 

* ผู้ใช้บัญชีประเทศญี่ปุ่น

บริษัทจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ผ่านบริการ "GMO-PG送金サービス" (GMO-PG Remittance Service) ของ GMO Payment Gateway, Inc.  สามารถศึกษาข้อมูลที่จำเป็นในการโอนเงินได้ทางเว็บไซต์ของ
 
GMO Payment Gateway, Inc. หลังเสร็จสิ้นการส่งคำขอ เราจะคืนเงินมูลค่าเท่ากับยอดคงเหลือคอลเครดิตให้แก่ผู้ใช้ โดยโอนเงินเป็นเงินเยนไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้ระบุภายใน 3-4 วันทำการ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

 

หากข้อมูลบัญชีธนาคารที่ได้ส่งให้แก่บริษัทแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางแบบสอบถาม เพื่อดำเนินการ โดยเราจะยกเลิกคำขอคืนเงินที่ส่งไปแล้วและขอให้ส่งคำขอคืนเงินใหม่อีกครั้ง

 

* ผู้ใช้บัญชีประเทศอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น

โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางแบบสอบถาม โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มขอคืนเงิน (https://contact-cc.line.me/)

 

 

ผู้ใช้ที่ต้องการให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศ

บริษัทสามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศได้ หากท่านไม่สามารถใช้บริการโอนเงินดังกล่าวได้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อสอบถาม โปรดทราบว่าการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการรับเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารตัวกลาง ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

 

ติดต่อสอบถาม

https://contact-cc.line.me/

Yotsuya Tower 23rd FL., 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004

บริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินล่วงหน้า: LINE Corporation

บริษัทผู้ให้บริการ: LINE Plus Corporation

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการใช้บริการ LINE Out ที่ผ่านมา