แจ้งยุติบริการ LINE Out

2023.03.22 LINE App

แจ้งยุติบริการ LINE Out

 

LINE Plus Corporation จะสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  

 

เราจะหยุดจำหน่าย "คอลเครดิต" และ "แพ็กเกจ 30 วัน" ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้บริการ LINE Out และคอลเครดิตได้ตามปกติจนถึงวันสิ้นสุดการให้บริการ สำหรับ  "แพ็กเกจ 30 วัน" ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันซื้อแพ็กเกจ

 

กำหนดการของการสิ้นสุดการให้บริการจะเป็นไปตามที่ระบุด้านล่างนี้

 

กำหนดการของการสิ้นสุดการให้บริการ
วันหยุดจำหน่ายคอลเครดิตและแพ็กเกจ 30 วัน: 31 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดการให้บริการ: 31 พฤษภาคม 2566
วันเปิดรับคำขอคืนเงิน: 1 มิถุนายน 2566
วันปิดรับคำขอคืนเงิน: 31 สิงหาคม 2566
วันสิ้นสุดการช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการ: 30 ตุลาคม 2566

 

เหตุผลในการสิ้นสุดการให้บริการ
เราจำเป็นต้องสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out เนื่องจาก LINE Plus ได้ยกเลิกการให้บริการด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์ในประเทศญี่ปุ่น หลังสิ้นสุดการให้บริการ LINE Out แล้ว ผู้ใช้ยังคงใช้แอป LINE ได้ตามปกติและสามารถขอคืนเงินสำหรับคอลเครดิตที่ผู้ใช้ได้ซื้อไว้ได้ สำหรับบริการทางเลือก ผู้ใช้สามารถใช้บริการโทรแบบเสียงและโทรแบบวิดีโอคอลกับผู้ใช้ที่เป็นเพื่อน LINE ผ่านทางแอป LINE ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 

ขั้นตอนการคืนเงิน
เราจะคืนเงินสำหรับคอลเครดิตที่ผู้ใช้ซื้อไว้ตามยอดคงเหลือคอลเครดิต ณ วันเวลาที่สิ้นสุดการให้บริการ
(การคืนเงินในส่วนของคอลเครดิตซึ่งเป็นการซื้อแบบจ่ายเงินล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินบทที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะผู้ใช้ LINE Out บนระบบปฏิบัติการ iOS ในประเทศญี่ปุ่น) จะดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการชำระเงินมาตรา 20 วรรค 1)
 
วิธีขอคืนเงิน
โปรดยื่นคำขอคืนเงินผ่าน "แบบฟอร์มขอคืนเงิน"
เราจะส่งลิงก์แบบฟอร์มขอคืนเงินผ่านทางข้อความ LINE ไปยังผู้ใช้ที่มียอดคงเหลือคอลเครดิตในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
พร้อมกับแจ้งวิธีขอคืนเงินสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มขอคืนเงินได้

 

ติดต่อสอบถาม
หากมีคำถาม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า LINE Out: https://contact-cc.line.me/

 

ข้อควรระวัง
- การจำหน่ายแพ็กเกจ 30 วันที่ LINE STORE จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2566
- ผู้ใช้สามารถใช้คอลเครดิตได้จนถึงวันเวลาที่สิ้นสุดการให้บริการและใช้แพ็กเกจ 30 วันได้เป็นเวลา 30 วันนับจากวันซื้อแพ็กเกจ
- ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงบริการ LINE Out ได้อีกต่อไปหลังสิ้นสุดการให้บริการ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบยอดคอลเครดิตคงเหลือล่วงหน้าหากต้องการขอคืนเงิน 
- เมื่อบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการคืนเงินตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินมูลค่าเท่ากับยอดคงเหลือคอลเครดิตไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้แจ้งไว้
 
เราขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริการของเรามาโดยตลอด และขออภัยเป็นอย่างยิ่งต่อการสิ้นสุดการให้บริการและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและการใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง
 
22 มีนาคม 2566
LINE Plus Corporation บริษัทผู้ให้บริการ
LINE Corporation บริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินล่วงหน้า