LINE แต่งตั้งวันที่ 28 มกราคม เป็นวัน LINE Privacy Day เปิดเว็บไซต์พิเศษเพื่อแนะนำฟีเจอร์ ระบบและทีมผู้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

2022.01.28 Corporate

 

 

โตเกียว – 28 มกราคม 2022 – ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (“LINE”) เปิดเว็บไซต์พิเศษชื่อ “ไลน์ ไพรเวซี เดย์ 2022 (LINE Privacy Day 2022)” ในวันนี้ซึ่งตรงกับ วันแห่งข้อมูลส่วนบุคคลสากล (international Data Privacy Day)*1 การเปิดเว็บไซต์พิเศษนี้ยังเป็นการต้อนรับกิจกรรมวันไลน์ ไพรเวซี เดย์ และเป็นพื้นที่เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่ LINE นำมาใช้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

 

*1 วันแห่งข้อมูลส่วนบุคคลสากล: เป็นวันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทวีปยุโรปที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปี 2008 ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคารพความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการสร้างความไว้วางใจต่อการป้องกันข้อมูลต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้านการปกป้องและรักษาความลับของข้อมูล

 

เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ทั้งด้านฟีเจอร์ ระบบ และทีมบุคลากรที่ LINE นำมาใช้ทั้งในแอปพลิเคชันและภายในบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัย

 

1.            ฟีเจอร์เพื่อการปกป้อง

LINE พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนยี เลตเตอร์ซีลลิง (Letter Sealing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสทั้งต้นทางและปลายทาง เพื่อให้มีแต่คู่สนทนาในห้องแชทนั้นๆ เท่านั้นที่จะเห็นข้อความแชทและการโทรได้ ปัจจุบันเทคโนยีเลตเตอร์ซีลลิงใช้ได้กับข้อความแชทและหมุดที่ตั้ง*2 ที่ส่งในแอปพลิเคชัน LINE (จำกัดเฉพาะข้อความที่ส่งในห้องแชทที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คน) และการสนทนาแบบตัวต่อตัวด้วยเสียงหรือวิดีโอคอล*3

 

2.            ระบบเพื่อการปกป้อง

เนื่องจาก LINE ให้บริการหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ LINE จึงมีการใช้กระบวนการประเมินผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (Privacy Impact Assessment) เพื่อประเมินทั้งความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ LINE มอบความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ได้

 

3.            บุคลากรผู้ปกป้อง

LINE แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer-DPO) เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังมีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการประเมินความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และแนะนำวิธีการจัดการข้อมูลผู้ใช้ในแต่ละบริการ โดยเป็นอิสระจากฝ่ายแผนงานและฝ่ายพัฒนา

*2 "หมุดที่ตั้ง" หมายความถึงข้อมูลที่ตั้งที่ผู้ใช้งาน LINE สามารถส่งหากันได้ในแชท

*3 คุณสมบัติการเข้ารหัสจะทำงานเมื่อสมาชิกทุกคนในห้องแชทเปิดใช้งานคุณสมบัติเลตเตอร์ ซีลลิ่ง และไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ในห้องแชทที่มีสมาชิกตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป

 

รายละเอียดเชิงลึกสามารถศึกษาเพิ่มเติมบนเว็บไซต์

 

เว็บไซต์พิเศษสำหรับวัน LINE Privacy Day

https://lin.ee/pINUBDZ3/xssq/pr​

 

LINE มุ่งมั่นที่บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้อย่างอย่างปลอดภัยตามกฎหมาย พร้อมมอบบริการให้สามารถใช้ได้อย่างไร้กังวล