LINE ประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรพิเศษให้กับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย

2021.07.30 Corporate

 

 

LINE ประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อให้ความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์และการตลาดดิจิทัลให้กับทีมงานของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย 12 คน บรรยายโดยนายฐิติพันธ์ จินาจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองด้านการตลาดและธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LINE (LINE Certified Coach) ซึ่งทีมงานของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียจะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทย โดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยกว่า 3,000 ราย ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการส่งต่อทักษะและความรู้เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ชผ่านการใช้ LINE Official Account และ LINE MyShop ในการสร้างโอกาสทางการค้าเพื่อการเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบัน