ไลน์ จับมือ มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประกาศเพิ่มเงินลงทุน พร้อมปรับโครงสร้างการบริหาร LINE Bank Preparatory Company

2021.02.25 ALL

 

 

กรุงโตเกียว – 22 กุมภาพันธ์ 2564 – บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (LINE) และ มิซูโฮ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป อิงค์ (Mizuho Financial Group Inc) ประกาศความร่วมมือของสองบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ไลน์ ไฟแนนเชียล คอร์ปอเรชั่น และ ธนาคารมิซูโฮ  ในการเพิ่มเงินลงทุน พร้อมประกาศปรับโครงสร้างการบริหาร LINE Bank Preparatory Company

 

ความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นก้าวสำคัญของ ไลน์ ไฟแนนเชียล และ ธนาคารมิซูโฮ เพื่อเตรียมความพร้อม  ในการก่อตั้ง “ธนาคารบนสมาร์ทโฟน” (Smartphone Bank)” ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น LINE  โดยมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มาของการลงทุนเพิ่มเติมและการปรับโครงสร้างการบริหารครั้งนี้

LINE Bank Preparatory Company ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2562 ด้วยพันธกิจในการให้บริการทางการเงิน  ผ่านสมาร์ทโฟนที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกวัย สืบเนื่องมาจากการเติบโตของสังคมไร้เงินสด ที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และจากการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดย LINE Bank Preparatory Company ได้รับการพัฒนาเพื่อ เป็น “ธนาคารหลัก” บนสมาร์ทโฟนเพียงธนาคารเดียวที่สามารถดำเนินธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสูงสุด

 

รายละเอียดด้านการลงทุนเพิ่มเติมและการปรับโครงสร้างการบริหาร

เพื่อเป็นการเร่งการพัฒนาระบบและความพร้อมให้บริการด้านการเงินได้เร็วยิ่งขึ้น ไลน์ ไฟแนนเชียล และ ธนาคารมิซูโฮ   จึงทุ่มทุนเพิ่มเติมอีก 1.2 หมื่นล้านเยน ทำให้มูลค่าทุนสำรองเพิ่มเป็น 1.65 หมื่นล้านเยน และเพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่ง  ด้านความร่วมมือและพันธกิจร่วมกันระหว่างไลน์ ไฟแนนเชียล และ ธนาคารมิซูโฮ ในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจบริษัทจะใช้โครงสร้างการบริหารองค์กรในรูปแบบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) โดยนอกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ธนาคารมิซูโฮ จะรับหน้าที่เป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ จะถูกแต่งตั้งโดย ไลน์ ไฟแนนเชียล และ ธนาคารมิซูโฮ ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างการกำกับดูแลของ LINE Bank Preparatory Company โดยจะมีการประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเมื่อบริษัทได้มีมติเรียบร้อยแล้ว

 

 

แผนการพัฒนาในอนาคต

LINE Bank Preparatory Company มีแผนที่จะพัฒนา “ธนาคารบนสมาร์ทโฟน” (Smartphone Bank) ที่ไม่เหมือนใคร โดยจะเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชั่น LINE สู่ฐานผู้ใช้งานกว่า 86 ล้านคนในประเทศญี่ปุ่น โดยธนาคารดังกล่าวจะมีรูปแบบ  การใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานที่ดี โดยพัฒนาจากความเชี่ยวชาญด้านการเงินของธนาคารมิซูโฮ ผู้ใช้งานจะได้เข้าถึงประสบการณ์ด้านธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มิเคยได้พบ โดยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการบริการธนาคารรูปแบบเดิม นั่นก็หมายถึง ธุรกรรมด้านการเงินจะสามารถกระทำได้อย่างปลอดภัย และครบวงจรผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารด้วยตนเอง

 

ไลน์ ไฟแนนเชียล และ ธนาคารมิซูโฮ มุ่งมั่นพัฒนา “ธนาคารบนสมาร์ทโฟน” (Smartphone Bank) โดยมุ่งเน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก และจะสร้างประสบการณ์ด้านการเงินรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการอย่างมีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัว LINE BK ในประเทศไทยไปแล้วในปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทไลน์ยังมีแผนขยายธุรกิจด้านธนาคารในอีกหลายๆ ประเทศ รวมถึง ประเทศไต้หวันและ ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

§  เกี่ยวกับ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น

ไลน์ คอร์ปอเรชั่น เริ่มก่อตั้งที่ ญี่ปุ่น ภายใต้พันธกิจ "Closing the Distance" LINE ยึดมั่นที่จะทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดย แอปพลิเคชั่น LINE เริ่มใช้งานในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาการให้บริการที่คำนึงถึงการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเป็นลำดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร คอนเทนต์ เอนเตอร์เทนเมนท์ โฆษณา และธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Fintech AI และโดเมนอื่นๆ ในประเทศไทย LINE เริ่มให้บริการระบบส่งข้อความ (Messenger Service) ในปี พ.ศ. 2555 และหลังจากนั้นแอปพลิเคชั่น LINE ก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ชั้นนำของประเทศ

 

§  เกี่ยวกับ LINE Bank Preparatory Company

 

ไลน์ ไฟแนนเชียล และ ธนาคารมิซูโฮ บรรลุข้อตกลงในการก่อตั้ง Bank Preparatory Company ในประเทศญี่ปุ่นผ่านความร่วมมือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในขณะที่ LINE Bank Preparatory Company ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562   โดยในขณะนี้ ไลน์ ไฟแนนเชียล และ ธนาคารมิซูโฮ มีแผนที่จะขออนุญาตเพื่อประกอบการด้านการธนาคารออนไลน์ผ่าน LINE Bank Preparatory Company