จุงโฮ ชิน ผู้ก่อตั้ง LINE ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)

2019.03.30 Corporate Announcement

LINE คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW (CWO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ เมษายนนี้ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ทำให้ LINE มีผู้บริหารระดับสูง คน ได้แก่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW 

 

การแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) นี้นับเป็นการส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯในการก้าวไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” จุงโฮ ชิน นับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์บริการต่างๆ มากมาย รวมถึงแอปพลิเคชั่นส่งข้อความ LINE ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตระดับโลกให้กับบริษัทฯ

 

ในฐานะผู้บริหารระดับสูง จุงโฮ ชิน จะรับผิดชอบดูแลในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่างๆ และช่วยโปรโมทนวัตกรรมต่างๆ ของ LINE ซึ่งถือเป็นขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะที่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะรับผิดชอบดูแลในด้านการจัดการ การบริหารรายได้ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ และการสรรหาบุคลากร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท LINE 

 

ด้วยฝีมือและความสามารถของทั้งทาเคชิ อิเดซาว่า และจุงโฮ ชิน ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจต่างๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของ LINE ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

 

ในปีนี้ LINE ได้เข้าสู่ ระยะที่สองของการเติบโต” โดยการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น FinTech, AI และ Blockchain ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา LINE ได้มีการแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW” เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ คือ หลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลักของบริษัทฯ นั่นคือการมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้ 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW สามารถดูได้จาก https://linecorp.com/en/pr/news/en/2019/2625

 

1. โครงสร้างผู้บริหารใหม่ (มีผลตั้งแต่วันที่ เมษายน)

ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร

จุงโฮ ชิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2515

 

 

ประวัติการทำงาน

กรกฎาคม 2542  ทำงานที่ OZ Technology Inc.

เมษายน 2545     ทำงานที่ Neowiz Games Corporation

มิถุนายน 2548    ทำงานที่ 1noon Co. Ltd. (ปัจจุบัน คือ NAVER คอร์ปอเรชั่น)

กรกฎาคม 2551  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนองค์กรที่ Naver Japan คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบันคือ LINE คอร์ปอเรชั่น)

มกราคม 2555    ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE คอร์ปอเรชั่น

มีนาคม 2556      ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของ LINE Plus คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)

เมษายน 2557     ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการปฏิบัติการระดับโลก (CGO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น

เมษายน 2561     ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการและประธานบริหารด้านการบริการ (CSO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น

กุมภาพันธ์ 2562  ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW ของ LINE คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบัน)