แถลงการณ์จาก LINE คอร์ปอเรชั่น

2019.03.05 Corporate Announcement

วันที่ มีนาคม 2562 

คำแถลงการณ์จาก LINE คอร์ปอเรชั่น 

 

LINE คอร์ปอเรชั่น ขอประกาศให้ทราบว่า นายอริยะ พนมยงค์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

 

อึนจอง ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจระดับโลกที่ LINE คอร์ปอเรชั่น ซึ่งรับผิดชอบดูแลการบริหารธุรกิจของ LINE ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2562 จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

 

 

อึนจอง ลี 

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจระดับโลก

LINE คอร์ปอเรชั่น 

 

อึนจอง ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจระดับโลกที่ LINE คอร์ปอเรชั่น รับผิดชอบดูแลการบริหารธุรกิจของ LINE ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อึนจอง ลี มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการตลาด การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาธุรกิจมานานกว่า 20 ปีจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Ogilvy & Matters, Bain & Company, GS Home Shopping และ Samsung Card อึนจอง ลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์จาก Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจจาก Kellogg School of Management ใน Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา